Hírek

Az első Családi vállalkozásokkal foglalkozó workshop

Az első előadás  nagyon fontos volt  számunkra. Relatív hosszabb szünet után, a három évvel ezelőtt Alapított Mentor Lánc Alapítvány nevet változtatott, és tevékenységét más tartalommal töltöttük meg. A régi szervezet nagyon aktív volt, de legfőbb célját, a fiatal végzős egyetemisták – főiskolások támogatását (akik vállalkozni szerettek volna) külső támogatás hiányában nem tudtuk teljesíteni.

Az új célkitűzések egyik legfontosabb feladata a Családi Vállalkozások belső gondjainak, és a gazdálkodással összefüggő kérdéseinek Workshop formájában történő taglalása. Ezt a témát sorozatnak szánjuk.

Reméljük nagy érdeklődéssel fogunk a jövőben  találkozni. Minden hónapban tervezünk belső és külső előadókkal egy-egy programot.

Itt jegyzem meg, hogy mindenkitől szívesen fogadunk kérdéseket, érdekes esetek leírását, amelyet nyilvánossá teszünk, és interaktív módon megbeszéljük.

Honlapunkon a www.mentorlánc.hu-n folyamatosan adunk hírt a munkánkról, és mindenről, ami az Alapítványban történik. Itt egyébként olvashatóak a régen történt tevékenységeink is.

Rövidesen átalakítjuk a facebook oldalunkat is, amiről szintén a honlapon fogunk beszámolni.

A honlapon található az e-mail címünk. Aki szeretne közvetlenül is kapcsolatban maradni, vagy van ötlete, javaslata akkor arra a címre szívesen várunk anyagokat.

Lehetőség van arra is, hogy létrehozzunk egy központi e-mail címet is – természetesen önkéntes alapon – azok számára, akik nem egyesületi tagok, és így automatikusa minden hírt, meghívót ezen a címen keresztül tudunk közzé tenni. Akit érdekel, az adja meg az e-mail elérhetőségét  az Alapítvány e-mail címén keresztül.

A nyitó programon két kuratóriumi tagunk  szakemberünk beszélt, a meghívóban is feltüntetett kérdésekről. A következőkben Őket szeretném bemutatni:

Csővári István: A Jalsovszky Ügyvédi Iroda partnere, ügyvéd és adószakértő. Rendszeres meghívott előadója a Corvinus Egyetemnek. 15 éves tapasztalattal rendelkezik az adózás, vagyontervezés területén. Minden fontosabb adónem a szakterületébe tartozik, de kiemelt tapasztalattal rendelkezik a vállalatértékesítés, cégcsoportok kialakítása és restrukturálása terén.

Horváth Dénes MBA: Az S. Horváth Ügyvédi és Mediációs Iroda Mediációs Szolgáltatások üzletágának vezetője, menedzsment tanácsadó és gazdasági mediátor. Rendszeres előadója a Corvinus Egyetemnek. 15 éves tapasztalattal rendelkezik szervezettervezés és vezetésszervezés területeken. Szakterülete a családi vállalkozások és vállalatok irányítási- és döntéshozó rendszerei, valamint utódlási folyamatai. Ezen felül a családi vállalatokon belüli családi és szervezeti vitarendezés. Ügyvéd feleségével maga is családi vállalkozást vezet, ahogy az Iroda neve is utal rá.

Az előadások vázát képező gondolatokat az alábbiakban mutatom be:

 1. Csővári István előadása

Minden cégtulajdonos szembesül egyszer azzal a döntési helyzettel, hogy mi legyen a cégével, amikor visszavonul.
Sokféle szituáció felmerülhet:

 1. Leszármazottak tulajdonába/irányításába adni a céget
  1. egyszerű vs. bonyolult esetek
  2. milyen jogi eszközökkel lehet a családi vitát megelőzni
  3. nyereségfelosztás, cégirányítás kérdései, lehetőségei
  4. társasági szerződés és szindikátusi szerződés
 2. Cégeladás
  1. Hogyan néz ki egy ilyen projekt? Hogyan kell ezt leszervezni? – figyelemmel arra, hogy a cégeladás „egyszer az életben” projekt, amiben a tulajdonosoknak nem szokott tapasztalata lenne
  2. adózási kérdések, adóoptimalizálási lehetőségek
 3. Cégtulajdon átadása bizalmi vagyonkezelésbe
  1. bizalmi vagyonkezelés lényege
  2. bvk jelene
  3. bvk jövője

Horváth Dénes előadása:

 1. A családi vállalatok bonyolult szervezeti összetétele és összetett érdekrendszere ezeket a cégeket különösen érzékennyé teszi az érdekellentétek és konfliktusok kialakulására.
 2. Ha nem kezeljük megfelelően, az elmérgesedő konfliktusok alááshatják a cég sikerét és a családi harmóniát is.
 3. A jó hír az, hogy a családi cégekben előforduló konfliktusok nagy részét előre lehet jelezni és sikerrel is lehet kezelni.
 4. Ha megfelelően kezeljük a cégben érdekelt családtagok közötti konfliktusokat, azok erősebbé teszik a céget és összetartóbbá a családot.
 5. Melyek a konfliktusok forrásai egy családi cégben?
 6. Hogyan keletkeznek a konfliktusok és hogyan fejlődhetnek nyílt háborúvá?
 7. Hogyan terelhetjük a konfliktusokat racionális tárgyalásos keretek közé?
 8. Milyen eszközökkel teremthetjük meg a folyamatos érdekegyeztetés rendszerét a családi cégen belül?
 9. Példák mentén beszélünk a családi cégek mindennapi konfliktuskezeléséről


Áprilisi és májusi hírek

Április és május hónapban több érdekes esemény zajlott a ML ALAPÍTVÁNY háza táján.

 • A Budapesti Gazdasági Egyetem meghívására , a Kuratórium elnöke és a Családi Vállalkozások  elnökségi tagja előadást tartott a generációváltás aktuális kérdéseiről.
 • A K&K Magazin üzleti reggelijén Berendi Péter monda el egy Vállalkozás indítás történetét a  Roland Divatház példájával illusztrálva.
 • Az IBS Üzleti Főiskola szervezésében érdekes újdonságkét, egy elméleti tanóra keretében,  az Alapítványban közreműködők – gyakorló vállalkozás tulajdonosok – tapasztalataik alapján egészítették ki a  tananyagban elhangzó témákat.
 • Az Alapítvány újabb kapcsolatot hozott létre a Cambridge Business Academy-vel.  dr. Berendi Péter egy tanóra keretében válaszolt, – az Akadémia egyik tanárának –  dr. Karcsics Évának, az általa feltett kérdésekre, -amelyek egy vállalkozás indításának kérdéseit tartalmazták. Az előadásokról készül fényképek itt tekinthetőek meg.

2016. május 9.

dr. Berendi Péter

MLA Kuratórium elnöke


OKTATÁSI – KÉPZÉSI TERV 2016 -17

A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete által alapított „Mentor Lánc a Fiatal Vállalkozókért” Alapítvány (a továbbiakban MLA) jóváhagyott és bejegyzett Alapító Okirata szerinti céljai:

 • Kezdő és fiatal vállalkozók (felső korhatár: 35 év) hosszantartó és folyamatos segítése, képzése, működésük alapfeltételeinek pénzügyi támogatása,
 • segítség nemzetközi tapasztalatok megszerzésében,
 • középiskolák végzős tanulói számára a vállalkozói létről, a vállalkozói tudatosságról információs, interaktív előadások szervezése,
 • terveink és céljaink különféle módon történő népszerűsítése: médiumokon keresztül, illetve együttműködési szerződéssel alátámasztott Társszervezeti segítséggel,
 • konferenciák szervezése,
 • a Mentor Lánchoz való csatlakozás általános népszerűsítése.

A 2016. február 11-én megtartott MLA Kuratóriumi ülés döntése alapján sor került az

MLA Oktatási Munkacsoportjának

a felállítására,- fenti célokkal összhangban – az oktatási, képzési tevékenység megerősítése és kiszélesítése érdekében.

Ennek első lépéseként készült el ez a kiadvány, amely az MLA 2016 -17. évi oktatási – képzési tevékenységéről ad egy rövid, informatív áttekintést a Tisztelt Olvasónak.

Reményeim szerint a kiadványban mindenki talál a maga számára érdekes, tématerületeket, hasznos információkat.

Az MLA tevékenységével kapcsolatban beérkező visszajelzések, az egyes témakörök és képzési formák iránt jelentkező igények számunkra utat fognak mutatni arra vonatkozóan, hogy a jövőben még inkább a valós piaci igényekhez, a „való élet elvárásaihoz” igazítva, hatékonyabban tudjunk a fenti célok valóra váltásán az MLA Oktatási Munkacsoportjának tagjaival közösen munkálkodni.

Ebben a szellemben kívánok Mindenkinek hasznos olvasást.

 

2016. április 4.

dr. Berendi Péter

MLA Kuratórium elnöke

 

Az MLA oktatási munkacsoportjának tagjai, akik egyben a képzéseket is végzik:

 • dr. Berendi Péter, MLA Kuratóriumi elnök, Roland Divatház Zrt. alapító tulajdonos
 • Karcsics Éva, MLA Kuratóriumi tag, IBS Nemzetközi Főiskola főiskolai tanár
 • Enyingi Éva, MLA Kuratóriumi tag, Simple 3 Kft partner tulajdonos
 • Peredy Zoltán, MLA Kuratóriumi tag, IBS Nemzetközi Főiskola óraadó oktató
 • Hónig Péter, CSVOE tag, stratégiai és vezetési tanácsadó
 • Szabó László, CSVOE elnökség tagja, Szimple 3 Kft. partner tulajdonos

MLA oktatási programjának célközönsége:

 • Középiskolák diákjai, akik részére bemutatásra kerülnek a vállalkozói szemlélet ismérvei, és az önálló gazdálkodás lehetőségei.
 • Felsőoktatásban tanuló hallgatók, akik az önálló vállalkozóvá válást tervezik.   Illetve a generációváltás „átvevői” oldalán állnak.

Az MLA, a fiatalok vállalkozóvá válását, az induló vállalkozások valamint a generációváltásban résztvevők számára, az alábbiakat ajánlja:

 • a képzési lehetőségekből önállóan kiválasztott egy vagy több téma
 • különféle ajánlott témák, egybefüggő tanfolyami képzése.
 • egyes kérdések interaktív, gyakorlati megvitatása
 • felsőfokú oktatási anyagokhoz kiegészítő jelleggel gyakorlati csatlakozás

A képzések 1-2-3 óra időtartamúak (45 perc), melyek önállóan, vagy tanfolyami rendszerben kérhetők.

A képzések, előadások gyakorlat-orientáltak.

A képzések részletes bemutatása az INFORMÁCIÓK oldalon olvashatók!


E M L É K E Z T E T Ő

ML Alapítvány Kuratóriumi megbeszélés
2016. február 11.

Az ML Alapítvány a fent jelzett napon évindító megbeszélést tartott. Az előre meghirdetett napirendnek megfelelően, az alábbi döntések születtek:

 A 2015 évi gazdálkodásról szóló beszámolót a Kuratóriumi tagok elfogadták. Az elkészült mérleget az Fb ellenőrizte. Azt megalapozottnak ítélte.

A Kuratórium működését megerősíteni kívánó változtatásokra tett javaslatok a következők:

 • Dr. Peredy Zoltán eddigi FB tag a jövőben a Kuratórium munkáját segíti.
 • Enyingi Éva az Egyesület tagja, a jövőben, a Kuratóriumi munkában vesz részt.
 • Dr. Peredy helyére Dobos Lászlóné az V. ker. Önkormányzat belső ellenőrzés  vezetője kerül.

Berendi Péter tájékoztatást adott, hogy január 16-án beadásra került egy pályázat, amely az Alapítvány működési költségeit hivatott támogatni.

Berendi Péter a 2016. évi feladatokat az alábbiakban javasolta:

 1. Folytatni kell az Egyetemekkel, és Főiskolákkal a kapcsolatok építését.
 2. Elegendő anyagi háttér hiányában a pályázatok helyett a képzésekre kell a fő hangsúlyt helyezni.
 3. Fokozatosan figyelni kell a kiírásra kerülő pályázatokat, annak érdekében, hogy megkezdhessük a támogató jellegű, saját pályázatok kiírását.

Az emlékeztetőben rögzített beszámolókat és minden további kérdést a Kuratórium elfogadta.

2016. február 12.

Dr. Berendi Péter

Kuratórium elnöke


T Á J É K O Z TAT Ó

 2016. február 11-én, csütörtökön, délelőtt 11 órakor évindító megbeszélést tarunk.

Helyszín: Roland Divatház Bp. Elnök u 1.

Napirend:

 • Beszámoló a 2015. évi gazdálkodásról.
 • Személyi változások bejelentése.
 • Tájékoztatás,ez év januárjában  benyújtott pályázatról.
 • 2016. évi feladatok elfogadása.

2016. január 26.

Üdvözlettel:

Berendi Péter

kuratóriumi elnök


Összefoglaló az Alapítvány 2015-évi tevékenységéről

 Az ML Alapítványt hivatalosan 2015. áprilisában jegyezte be a Fővárosi Törvényszék.

Az eltelt rövid 8 hónap jelentős eredményeket hozott, célkitűzéseink megvalósításának indításában.

Alapvető volt a MetLife Biztosító Zrt. anyagi segítsége, szponzorrációja. A támogatás magas összege tette lehetővé, hogy a megfelelő adminisztratív hátteret kialakítsuk.

Ezt követően meghatároztuk az első év, munkatervi feladatait.

Megindítottuk Honlapunkat.

Megkezdte működését a fiatalok gondjaival foglalkozó, Mentor Lánc Szekció.

Aláírtuk Együttműködési Megállapodásunkat két Főiskolával.

A megállapodás alapján az IBS Üzleti Főiskola, és a Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi,Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar hallgatói számára szerveztünk  vállalkozásindítással kapcsolatos előadásokat.

Részt vettünk a két Főiskola egész napos rendezvényén, mint Fővédnökök. Mind két eseményen, külső és belső munkatársaink előadásokat is tartottak.

Szakmailag elsősorban a megcélzott, felsőfokú végzettség előtt álló fiatalokat kerestük meg, akik vállalkozás indítását tervezik.

Megkezdtük együttműködési megbeszéléseinket a Miskolci Egyetemmel, és megtartottuk első bemutatkozó előadásunkat a Budapesti Műszaki Egyetemen a Magyar Közgazdasági Társaság Szekció ülésén.

Az eltelt 8 hónap alatt szoros együttműködést alakítottunk ki a Hotan Tanácsadó irodával, és a Simple 3 Vállalatfejlesztési Kft.-vel.

Az év végén beszámoltunk az elvégzett munkánkról, alapítónk a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének évzáró KLUB napján.

Kuratóriumunk elnöke részt vett, egy a Kossuth Rádióban elhangzott interjú műsorban, amely a generációváltás kérdéseivel foglalkozott.

Szervezeti felépítésünkben változás következett be. Családi okból visszavonult Szabó László helyére, Vágány Juditot a BGF tanárát kértük fel a kuratóriumi tagságra.


 2016. november 26-án a CSVOE Klub napot rendez. Az eseményre a BGF és az IBS Főiskolákon tanuló hallgatók vállalkozással foglalkozó szüleit is meghívtuk.


Az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján megkezdtük a Főiskolai Hallgatók részére a vállalkozásokkal kapcsolatos alapismeretek oktatását.

Eddig az IBS- en, a BGF-en tartottunk előadást. Ezt követi rövidesen a Metropolitan Főiskola és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Magyar Közgazdasági Társaság szekcióján tartandó előadás.


Az Alapítvány főtámogatójával, a MetLife Zrt.-vel megkezdtük támogatási tárgyalásainkat  2016. évre vonatkozóan.


Nagysikerű közös rendezvény

2015. október 29-én a Budapesti Gazdasági Főiskola, a CSVOE és a Mentor Lánc Alapítvány közös rendezvényt és KLUB napot tartott.

A téma az Interdiszciplináris Szimpozium 7-ik rendezvénye, az Egyesület és a Simple 3 KFT együttműködési szerződésének ünnepélyes aláírása, valamint a hallgatóság tájékoztatása az Alapítvány tevékenységéről volt.

A rendezvényen  közel kétszáz hallgató, az Egyesület jelentős számú tagsága és a meghívott VIP vendégek vettek részt.

A képek itt tekinthetők meg.


Október 29… LEGÚJABB …

A korábban közölt egész napos konferencián a 4. számú szekciót, mely a családi vállalkozások generációváltásával foglalkozik, Alapítványunk kuratóriumi elnöke dr. Berendi Péter moderálja.”


„Vállalkozás alapítása, és működtetése” témában tartandó előadásra kérte fel Alapítványunkat, a Magyar Közgazdasági Társaság, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő szervezete.

Az előadásra 2015. november 16-án kerül sor.


Hitelpont Zrt. Pártoló tagi szerződést kötött a CSVOE-vel, Ebből az összegből komolyabb részt kap az Alapítvány, további képzések indításának fedezetére.


KLUB nap 2015. október 29.

Október 29. újfent egy emlékezetes nap lesz. KLUB napunkat, rendkívüli helyszínen a Budapesti Gazdasági Főiskolán tartjuk: 1054 Budapest Alkotmány utca 9-11.

A rendezvény szorosan kapcsolódik a Főiskola „Multidiszciplináris kihívások- sokszínű válaszok” című rendezvényéhez. A nagyszabású eseménysorozat 4 szekcióra oszlik. A Mi KLUB napunk valójában önálló esemény, de mint az egyik szekció, nyilvános, és így rendkívül sok érdeklődőre számíthatunk.

A Főiskola programja 15h-kor kezdődik, és ez lehetővé teszi, hogy akit érdekel, a többi előadást is meghallgathatja. A teljes eseményről pár napon belül papíralapú programfüzetet küldünk.

A KLUB rendezvény kezdési időpontja, mint mindig 16.30 h.

 • 16.30-17.00            Generációváltás a családi vállalkozásoknál, veszélyek és megoldások.
 • 17.00-17.30            A generációváltók közös gondolkodása ,harmonikus együttműködése.
 • 17.30-18.00            A 2010 utáni stratégiai irányváltás a magyar gazdaságpolitikában és ennek hatása a családi vállalkozásokra nézve.
 • 18.00-kor kötetlen beszélgetés kezdődik, meghívott VIP vendégek, és a Ti részetekre, a Főiskola éttermében.

Előadók:

 • Szabó László a Simple3 Vállalatfejlesztési Kft. partner tulajdonos
 • Hónig Péter volt államtitkár, és volt miniszter
 • Dr. György László A Századvég Zrt. vezető elemzője

Kivételesen, a bő program miatt a kezdés rendkívül pontos!!!

A részvételi szándékot, októbert 25-ig kérem jelezni.

 1. október 19.

Berendi Péter


2015. október 27.

Nagyszabású rendezvény kerül megszervezésre a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán, a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének Fővédnökség mellett. Ezen a rendezvényen a Mentor Lánc Alapítvány is több témában előadást tart.  A rendezvény címe:

„Multidiszciplináris kihívások sokszínű válaszok”


2015. október 14.

Az Alapítvány megkezdte képzési munkáját.

Első jelentkező az IBS Üzleti Főiskola volt, ahol két előadást tartottunk, illetve fogunk tartani:

 • Október 14-én nappali végzős hallgatók számára (ez megtörtént),
 • December 4-én végzős levelező hallgatók és Mester kurzus számára.

Mind két alkalommal a ”Jó vezető és a jó vezetés” az előadás témája. Az előadásokat Hónig Péter, volt Államtitkár és Miniszter, jelenleg a HOTAN Tanácsadó és Képző Iroda vezetője valamint dr. Berendi Péter a Roland Divatház alapító tulajdonosa, az Alapítvány kuratóriumának elnöke tartja.


 

 

2015/04 Sikerrel zárult a Családi Vállalkozások napja

Óriási sikerrel zárult az április 22-én megrendezett Családi Vállalkozások Napja. Mintegy 170 főiskolai hallgató, 22 meghívott vállalkozás, a CSVOE 22 tagja, számtalan vendég és előadó részvételével zajlott a közel 5 órán át tartó rendezvény.

A legnagyobb sikere a két szekcióbeszélgetésnek volt. Az egyiken dr. Rudas László vezetésével a vállalkozás tulajdonosok a generáció váltás kérdéseiről és egyéb gazdálkodással összefüggő kérdésekről beszélgettek.

A másikon dr. Berendi Péter moderálása mellett a kezdő, fiatal vállalkozást indítani kívánó fiatalok lehetséges segítéséről, a Mentor Láncról és az Alapítványról szólt a beszélgetés. A rendezvény sajtó visszhangja is kiemelt eredményt mutat. A Duna TV, a Napi Gazdaság, az Origó, és a Kossuth Rádió is beszámolt a rendezvényről. Az esemény fénypontja annak a támogatói szerződésnek ünnepélyes aláírása volt, amelyben a MetLife zRT 1 millió Ft-ot adományozott,a most már hivatalosan is bejegyzett Mentor Lánc a Fiatal Vállalkozókért Alapítványnak.


2015/03 A CSVOE ÉS AZ IBS BEMUTATJA: CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK NAPJA

Sok szeretettel várjuk tagjainkat az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola és a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete közös rendezvényén (áprilisi kihelyezett klubnapunkon), melynek címe: CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK NAPJA

Időpont: 2015. április 22. szerda 15-19 óráig

Helyszín: IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Villányi úti képzési hely (Budapest XI. Villányi út 11-13.)

Program:

15.00 – Megnyitó és sajtótájékoztató (I. emelet)

Vezeti: Hadas Krisztina újságíró, szerkesztő

Közreműködik: dr. Láng László az IBS rektora és dr. Rudas László CSVOE elnöke

15.15 – 17.00 SIKERBÖRZE (I. emelet)

Hallgatók vizsgamunkája: 22 sikeres családi vállalkozás bemutatása

16.45 – 17.30: Kapcsolatépítő program Egyesületi tagoknak és a Sikerbörzén résztvevő vállalkozások tulajdonosainak (II. emelet, 216-17.)

16.45 – 17.00 Kötetlen ismerkedés egymással, a megjelent szakértőkkel és a rendezvény szervezőivel:

 • Lengyel Tibor – a Magyar Könyvelők Országos Egyesület elnöke
 • dr. Keresztény Réka – a Magyar Országos Közjegyzői Kamara képviselője
 • dr. Peredy Zoltán – az Innovációs Hivatal szakértője (a vállalkozások számára 2014-2020 között elérhető forráslehetőségek)

17.00 – 17.30 Szervezők bemutatkozása:

 • dr. Ránki Zsuzsa – az IBS Vállalati kapcsolatok központ vezetője
 • dr. Rudas László – a CSVOE elnöke

17.30- 18.30: Kerekasztal-beszélgetések két témában:

a./ Családi vállalkozások aktuális kérdései, generációváltás előkészítése.

A beszélgetést vezeti Hadas Krisztina.

Közreműködők: dr. Rudas László, CSVOE elnök, Szigeti Darryl és Kristóf Györgyi CSVOE elnökségi tagok és dr. Soltész Anikó SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke

b./ Induló vállalkozások, fiatal vállalkozók támogatása: Mentor Lánc Alapítvány bemutatkozása.

A beszélgetést vezeti dr. Berendi Péter, kuratóriumi elnök.

Közreműködik: Szabó László Mentor Lánc vezető, dr. Deák Csaba kuratóriumi tag, dr. Karcsics Éva IBS főiskolai tanár és Zahorán János a Mentor Oscar különdíjat nyert MetLife képviselője.


2015/02 A METLIFE A Mentor Lánc Alapítvány fő szponzora

Néhány szó a Metlife tevékenységéről:

“A METLIFE A VILÁG LEGELISMERTEBB ÉLETBIZTOSÍTÓJA A FORTUNE MAGAZIN

A Fortune Magazin a „világ legelismertebb cégei” listáján a MetLife biztosító szerezte meg az első helyet az élet- és egészségbiztosítók közül. Tavaly a cég a második helyen végzett, 2013-ban pedig még csak az ötödik volt a rangsorban.

A Fortune „világ legelismertebb cégei” (World’s Most Admired Companies) ranglistájára való felkerülés igen meghatározó tényezőnek számít a vállalati hírnév szempontjából. A rangsor összeállításakor kilenc ismérv alapján értékelik a vállalatok hírnevét és teljesítményét, ezek az innováció, a vállalati vagyon használata, a társadalmi felelősség, az emberek kezelése, a vállalatirányítás minősége, a pénzügyi stabilitás, a hosszú távú befektetések, a termékek és szolgáltatások minősége és a globális versenyképesség.

Idén az élet- és egészségbiztosítási ágazatban a MetLife szerezte meg az első helyet, amit a cég mind a 65 ezer dolgozójának megköszönt a biztosító elnök-vezérigazgatója, Steven A. Kandarian.

A MetLife a társadalmi felelősségvállalás (CSR) tekintetében is jelentőset fejlődött, amit az is mutat, hogy a Bloomberg környezeti, társadalmi és irányítási teljesítmény szempontjából felállított ágazati rangsorában tíz helyet lépett előre, így a második helyen végzett.”


2015/01 Évindító megbeszélést tartott a Mentor Lánc Alapítvány

Az Alapítvány Kuratóriumi tagjai aktuális program előkészítő megbeszélést tartottak. A

megbeszéltek az Alapítvány bejegyzése utáni teendőkről szóltak:

• az egységes szerkezetű Alapítólevél bemutatása,

• tájékoztatás a jóváhagyás kérdéseiről,

• az Alapítvány külső könyvelőirodájának kiválasztása,

• leendő szponzorok bemutatása,

• különféle kategóriákra vonatkozó adománykérő levelek kialakítása,

• a CSVOE által kötött különböző Társadalmi Szervezetekkel való együttműködés,

Alapítványra vonatkozó lehetőségeiről

Az Alapítvány működését tevékeny hozzájárulásával, az Általános Vállalkozási Főiskola, a Nemzeti

Innovációs Hivatal, és a FIVOSZ támogatja.