Információk

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSEKRŐL

Tekintettel arra, hogy a vállalkozói lét “egy külön szakma“, amelynek előnyeit, buktatóit és a hozzákapcsolódó egyéb járulékos szakmai dolgait minden gyakorló és leendő vállalkozónak “készség szintjén” ismernie kell, így a MLA képzései alapvetően vállalkozás-menedzsment szemléletűek, amelynek célja, hogy a kezdet nehézségein átsegítse az érintetteket.

 Ennek megfelelően a tematika az alábbi három nagy területet ölel fel (az egyes témakörök egymásra épülve elősegítik a vállalkozói gondolkodásmód és ismeretek elsajátítását oly módon, hogy azokat minél hamarabb tudják már „éles helyzetekben” is alkalmazni):

A célcsoport számára szakmai témakörök összefoglaló ismertetése.

Témakörök Óraszám
Mire ügyeljünk a cégalapításnál?  2
Gazdasági társasági formák – mikor melyiket érdemes választani? Előnyök és hátrányok  2
Egyéni vállalkozói lét, mint alternatíva  1
Konfliktuskezelés(mi a konfliktus, mik a konfliktus kialakulásának okai, különböző személyiség típusok, konfliktusok feloldásának módjai, önkontroll fejlesztésének trükkjei)

 

3
Ügyfélkezelés (CRM)A fogyasztók/ügyfelek típusai és ezek befolyásolásának módjai, a vevői szolgáltatások „testre szabásának” módjai, kifogások ügyfélbarát kezelése 2
Innováció menedzsment(Az innováció formái és jelentősége a cégek életében, hogyan kerülhetünk jobb pozícióba versenytársainkkal szemben, hogyan segíthet bennünket az innováció a belső folyamataink hatékonyabbá tételében, a különböző előírásoknak, szabványoknak való jobb megfelelésben, a piacra lépési esélyeink növelésében, a szükséges fejlesztések fedezetét saját erőből gazdálkodjam ki vagy külső forrást vonjak be, avagy érdemes-e kivárni, mi a szellemi tulajdon/vagyon és mit kezdjek vele)

 

5
 Vezetői magatartás alapelveiVezetési elvek és azok gyakorlata

Veszteséges   gazdálkodás speciális okai

13

3

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei

(Finanszírozás és versenyképesség összefüggései, a belső és külső finanszírozás lehetőségei, intézményesült és nem intézményesült formák, a külső forrás bevonás különböző típusai: mikor melyik mire való, ezek előnyei és kockázatai, elérhető hazai és EU fejlesztési források, hasznos linkek)

4

Tárgyalás és érvelés technika, asszertív kommunikáció alapjai

(Üzleti tárgyalás felépítése és folyamata, érvelés és kérdezés technika, nehéz partnerek kezelése, az együttműködés hatékony formáinak a kialakítása, a motiválás eszközei)

3

Piac és versenytársak felmérése, elemzése

(a lehetséges versenytársak beazonosítása, a versenytársakról történő információszerzés lehetséges csatornái, miben tudunk különbözni a versenytársainktól, a lehetséges piacok típusai, szintjei, belépési korlátok és költségek, ezek kezelésének módjai, milyen lehetséges stratégiákat követhetünk a sikeres piacra lépés érdekében)

3
Marketing trendek  2

Üzleti modellek, avagy a jövő tervezése, stratégiai döntések

(Üzleti modell fogalma, típusai, mikor melyiket válasszam, érdemes-e egy, az eddigiektől eltérő modellt választanom, az üzleti modell megvalósítása avagy stratégiai tervezés és jövőkép)

2
Nyereséges üzletek a XXI. században, avagy az üzletfejlesztés alapja(Hogyan tegyük hatékonyabbá üzleti folyamatainkat, hogyan készüljünk fel a potenciális vevő igényeire, hogyan keltsük fel az érdeklődést magunk és a cégünk termékei irányába, az értékesítési folyamat lépései, lehetséges csatornái és stratégiái,) 2
Esettanulmányok*  6
Módszertani elemek**  2
Összesen:  

 

Egy-egy modult akár több előadó is előadhat akár megosztva, akár egymást helyettesítve

Az egyes modulok tetszés szerinti alkalommal és helyszínnel megismételhetőek.

 • * A tankönyvekből, képzési anyagokból elsajátítható ismeretek mellett konkrét “esettanulmányokra” is szükség van (már rutinos, “tapasztalt” vállalkozók elmondanak egy-két tanulságos esetet a saját gyakorlatukból, a hallgatók bevonásával kiemelve a tanulságokat.
 • **Figyelemfelkeltésnek néhány “módszertani” elemet is célszerű bevinni a képzésbe:“tippek és trükkök” hogyan lehet az üzleti folyamatokat hatékonyabbé tenni, ezáltal a pénzügyi eredményeinket javítani, hogyan kísérjük figyelemmel versenytársainkat, a stratégiai döntéseket hogyan lehet megalapozottabbá tenni, stb.

 

A

B C

Középiskolák

III-IV. osztály

Vállalkozói képzés, végzős felsőfokú hallgatóknak

Vállalkozást indítók számára, akik már döntöttek

Általános tájékoztató az önállóság/vállalkozás miben létéről Elméleti anyagok gyakorlati példákkal (esettanulmányok, módszertani tippek/trükkök) alátámasztva

Gyakorlati élet vezetői feladatai

Jelenlegi partnereink:

 • IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola
 • Budapesti Gazdasági Egyetem (korábbi BGF)
 • Miskolci Egyetem
 • Edutus Főiskola

VI) Időbeli ütemezés

A fenti kiadványban vázolt tevékenységekhez tartozó részletes képzési terv kimunkálása, a fenti feladatok megvalósítása fedezetének előteremtése (pályázatok, szponzorok), az együttműködő partner szervezetekkel lefolytatandó egyeztetések miatt a fenti képzések várhatóan 2016. II. félévétől indulnak be.

2016. április 4.


Információ az Alapítvány általános terveiről

2014. novemberében a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete, az Általános Vállalkozási Főiskolával (mai nevén IBS), és a Nemzeti Innovációs Hivatallal (NIH) együttműködve megkeresett néhány vállalkozás alapítását tervező vagy az indulás elején lévő vállalkozó fiatalt, és felajánlotta a CSVOE tapasztalt vezetőinek segítségét, valamint a rendezvényeinken való részvétel lehetőségét, mintegy mentorállásként.

A felajánlást nem várt érdeklődés követte, ezért alapítottuk meg az Alapítványt, (2015. április) ami a kezdő vállalkozók támogatásával, és a generáció váltó fiatal szakemberek segítésével foglalkozik.

Ez a   “Mentor Lánc a Fiatal Vállalkozókért” Alapítvány.

Az Alapítvány célja a fiatal, kezdő vállalkozók, valamint a generációváltás -„átvevői” oldalán –megjelenő fiatalok számára támogatás, oktatás, gazdasági életbe való bekapcsolás.

2015-ben több felsőoktatási intézménnyel is felvettük a kapcsolatot, és az óta is együttműködünk velük. Az IBS Üzleti Főiskolán, a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipar és Idegenforgalmi Karán az Alapítvány szakemberei képzéseket tartanak, ahol az érdeklődő hallgatók vállalkozásindítással és vállalkozásokkal kapcsolatos alapismereteket, és a már működő vállalkozások sajátosságainak gyakorlati ismereteit sajátíthatják el. Ebben a témakörben foglalkozunk a generációváltás alapvető kérdéseivel is.

Megkezdtük együttműködési megbeszéléseinket a Miskolci Egyetemmel, és megtartottuk első bemutatkozó előadásunkat a Budapesti Műszaki Egyetemen a Magyar Közgazdasági Társaság Szekció ülésén, ahol célunk hasonló képzések indítása az érdeklődők számára.

Az Alapítvány eddigi működése alatt szoros együttműködést alakított ki a Hotan Tanácsadó irodával, és a Simple 3 Vállalatfejlesztési Kft.-vel, akik szintén részt vesznek a fiatalok mentorállásában. Partnerünk, a Startup-Sprinter pedig további szakmai tanácsokat, anyagi támogatást biztosíthat az új generáció számára ötleteik megvalósításához.

Az Alapítvány elindította A Mentor Lánc programot, aminek keretében az IBS hallgatói közül az Intézménnyel közösen mentorálltakat választunk, akiket nemcsak az Egyesület munkájába vonunk be, hanem fórumot biztosítunk számukra ötleteik bemutatására, problémáik megvitatására és üzleti kapcsolataik építésére is. A programba terveink szerint a Nemzeti Innovációs Hivatal is bekapcsolódik a közeljövőben.

A Mentor Lánchoz a partnerek által ajánlott fiatalok mellett természetesen bárki csatlakozhat.

A Mentor Lánc programba pályázat útján juthatnak be a jelentkezők. Az pályázók szakmai segítség mellett, anyagi támogatásban is részesülhetnek. Néhány példa a támogatási formák közül:

 • heti, havi gazdasági szaklapok, közlönyök éves előfizetés
 • szakkönyvek, kiadványok,(a támogatást igénylő, összeállítása alapján)
 • magas költséggel járó szakmai konferenciákon valórészvétel
 • államilag akkreditált nyelvi képzési költségei, bizonyítvánnyal igazolt tanulmány lezárása után.
 • külföldi tanulmányutak részbeni anyagi fedezete.
 • vagyoni értékű egyéb támogatás (pl. helyiség, könyvelési szolgáltatás)

Az Alapítvány által szervezett képzés, tréning a pályázó számára ingyenes!

A Magyarországom működő mikro-, kis- és középvállalkozások adják a hazai GDP közel felét, foglalkoztatják a lakosság nagyobbik részét.

Sok vállalkozásnál komoly problémát jelent a generációváltás. A Mentor Lánc Alapítvány munkájával próbál segíteni a fiatal vállalkozóknak, képzésekkel, információ cserével, ezzel biztosítva a munkaerő utánpótlást, illetve a vállalkozás folytatólagos magas szintű irányítását a már működő családi vállalkozások esetében.

Sok fiatal, nem rendelkezik megfelelő gyakorlatban is használható tudással, anyagi háttérrel, hogy egy vállalkozást elindíthasson.

 A Mentor Lánc Alapítvány programja, a munkából visszavonuló, illetve életkora folytán a foglakoztatásból kieső embereket is bekapcsol, akik évtizedes tapasztalataikat megosztva támogathatják a jövő vállalkozóit, és a generációváltás potenciális leendő tulajdonosait

 Azáltal, hogy olyan korosztálynak segítünk, akik vagy továbbvisznek egy működő vállalkozást vagy egy új, innovatív vállalkozást indítanak, közvetetten hozzájárulunk munkahelyek teremtéséhez az ország egész területén, csökkentve a munkanélküliséget, növelve az általános életszínvonalat.

A fenti tevékenység anyagi hátterének biztosításához pályázatokon indulunk, szponzorokat vonunk be munkánk segítésére.

A fenti, a tevékenységekhez jelentős segítséget nyújt a támogatások összege. Ezekből biztosítjuk különféle kiadványaink anyagi fedezetét, a képzéseken, oktatásokon, előadásokon használatos eszközök beszerzésének költségeit, illetve biztosítjuk az anyagi támogatások szükséges forrását, hiszen célunk, hogy minél több fiatalnak segíthessünk.

A támogatások összege segítséget nyújt a szakmai tanácsadóink további foglalkoztatásához, akik állandó jelleggel,- szakmai kérdésekben, kérésekben,- rendelkezésére állnak a fiatal és kezdő vállalkozónak.

2016. február 23.


Összefoglaló az Alapítvány 2015-évi tevékenységéről

 Az ML Alapítványt hivatalosan 2015. áprilisában jegyezte be a Fővárosi Törvényszék.

Az eltelt rövid 8 hónap jelentős eredményeket hozott, célkitűzéseink megvalósításának indításában.

Alapvető volt a MetLife Biztosító Zrt. anyagi segítsége, szponzorrációja. A támogatás magas összege tette lehetővé, hogy a megfelelő adminisztratív hátteret kialakítsuk.

Ezt követően meghatároztuk az első év, munkatervi feladatait.

Megindítottuk Honlapunkat.

Megkezdte működését a fiatalok gondjaival foglalkozó, Mentor Lánc Szekció.

Aláírtuk Együttműködési Megállapodásunkat két Főiskolával.

A megállapodás alapján az IBS Üzleti Főiskola, és a Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi,Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar hallgatói számára szerveztünk  vállalkozásindítással kapcsolatos előadásokat.

Részt vettünk a két Főiskola egész napos rendezvényén, mint Fővédnökök. Mind két eseményen, külső és belső munkatársaink előadásokat is tartottak.

Szakmailag elsősorban a megcélzott, felsőfokú végzettség előtt álló fiatalokat kerestük meg, akik vállalkozás indítását tervezik.

Megkezdtük együttműködési megbeszéléseinket a Miskolci Egyetemmel, és megtartottuk első bemutatkozó előadásunkat a Budapesti Műszaki Egyetemen a Magyar Közgazdasági Társaság Szekció ülésén.

Az eltelt 8 hónap alatt szoros együttműködést alakítottunk ki a Hotan Tanácsadó irodával, és a Simple 3 Vállalatfejlesztési Kft.-vel.

Az év végén beszámoltunk az elvégzett munkánkról, alapítónk a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének évzáró KLUB napján.

Kuratóriumunk elnöke részt vett, egy a Kossuth Rádióban elhangzott interjú műsorban, amely a generációváltás kérdéseivel foglalkozott.

Szervezeti felépítésünkben változás következett be. Családi okból visszavonult Szabó László helyére, Vágány Juditot a BGF tanárát kértük fel a kuratóriumi tagságra.

 

Kuratóriumi egyeztetés 2015. szeptember 28.

A megbeszélésen jelen voltak:

 • Kuratóriumi tagok:
  • dr. Berendi Péter
  • dr.Karcsics Éva
  • dr.Deák Csaba
  • Szabó László
 • Vendégek (FB tagok):
  • Lengyel Tibor
  • dr. Peredy Zoltán
 • Kuratóriumi jelölt:
  • Vágány Judit

Berendi Péter ismerteti:

Szabó László lemondási kérését. Helyére a BGF tanárát, Vágány Juditot javasolja.

Tájékoztatást ad az Alapítvány pénzügyi helyzetéről:

 • Bevétel:                 1.000.000.-Ft
 • Kiadás:                        40.000.-Ft
 • Kinnlevőség:            100.000.-Ft (Alapítói tőke, mely jelenleg zárolva)

Az összeg felhasználási javaslat 2015. december 31-ig:

 •   80.000.-Ft adminisztrációs költség (névjegy, nyomtató festék, levélpapír, posta költség)
 •   80.000.-Ft tartalék
 • 500.000.-Ft próba pályázat
 • 300.000.-Ft képzési tiszteletdíj (4.000.-Ft/óra)

A képzési anyag szinopszisát bemutatja. A képzéseket a Miskolci Egyetem, a BGF és a IBS hallgató között kell meghirdetni a kapcsolattartókon keresztül.

Kéri a kuratóriumi tagokat, az adomány gyűjtés megkezdésére.

Tájékoztat, hogy jelenleg a következő szervezeteket kereste meg:

KA-VOSZ, Magyarok a Piacon KLUB, Privátbankár.hu és GYOSZ. Az internetes fórumot a nyilvánosság miatt, a többit, pedig az általuk befolyásolható több száz cég miatt.

A terjesztendő akvizíciós levelek 1-1 példányát a kuratóriumi tagoknak átadja.

Kéri a jelenlevőket, hogy ha részt kívánnak venni képzéseken, akkor készítsék el témáik szinopszisát, melyet a következő megbeszélésen jóváhagyunk.

Képzés: Az előadások általában a vállalkozások indításával, esetleges generációváltás „átvevő” oldalán lévő gondjaival, a vállalkozások- (nem az oktatási anyagokban szereplő témák kiegészítésével)- gyakorlati kérdéseivel foglalkozzanak.

2015. szeptember 28.

Berendi Péter

Mi számít induló vállalkozásnak? Ki a „fiatal” vállalkozó?

Az elmúlt években sok szó esik az induló vállalkozásokról, innovatív vállalkozásokról és az ún. start-up vállalkozásokról, melyekre többféle meghatározás is létezik és a fogalmak keverednek egymással.

Általánosságban induló vállalkozás alatt azt a mikro vagy kisvállalkozást értjük, amely legfeljebb öt éve kezdte meg azt a gazdasági tevékenységét, amely alapján adóztathatóvá válik, illetve nincs a tőzsdén jegyezve és még nem osztottak nyereséget és nem összefonódás útján jöttek létre. Van olyan meghatározás is, hogy támogatás igénylés esetén, az igénylést megelőző 12-36 hónapban még nincs lezárt pénzügyi/üzleti éve, referenciái, üzleti múltja, stb.

Lényeges, hogy az EU Bizottság 651/2014/EU rendelete értelében (Csoportmentességi rendelet) az induló vállalkozásoknak biztosított támogatási programok összeegyeztethetők a belső piaccal és mentesülnek a Bizottság felé történő bejelentési kötelezettségtől. A rendelet részletesen felsorolja az induló vállalkozásoknak adható támogatások fajtáit (hitel, kombinált hitel, garanciavállalás, vissza nem térítendő támogatás) és azok mértékét. A támogatások volumene megduplázható innovatív kisvállalkozások esetében.

Innovatív vállalkozás”: az a vállalkozás

a) amely független szakértő által készített értékeléssel alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új, az iparági technika mindenkori állásához képest jelentős javulást jelentő, ugyanakkor technológiai vagy ipari problémák kockázatát hordozó termékeket, szolgáltatásokat vagy folyamatokat fejleszt majd ki; vagy

b) amelynek kutatás-fejlesztési költségei az összes működési költség legalább 10 %-át teszik ki a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében, illetve pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetében ugyanezen arányt a folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni;

A Startup vállalkozások kategóriája magas növekedési potenciállal rendelkező, globálisan skálázható (nemzetközi piacokon is létjogosultsággal bíró) gyorsan növekedni kívánó vállalkozásokat tömörít, amelyek folyamatosan keresik a működő üzleti modellt. A magas növekedési potenciál és skálázhatóság elengedhetetlen jellemzője egy startupnak, hiszen legtöbb olyan piaci réseket céloz meg, amelyekre csak nemzetközi törekvésekkel érdemes vállalkozást létrehozni. A gyors növekedés a globális versenyben maradáshoz elengedhetetlen, hiszen a vállalkozások nagy része ugyan rendelkezik szabadalommal, de ezt viszonylag könnyen ki lehet játszani kisebb módosításokkal, így a piacra lépés sebessége sokszor döntő jelentőségű. A működő üzleti modell megtalálása hosszú folyamat, amely gyakori újratervezést és gyökeres változtatást igényel az alap üzleti koncepciót illetően (ezt nevezik iterálásnak, valamint pivotnak a lean startup terminológia szerint). A vállalkozók esetében itt az alkalmazkodóképesség a kulcs, valamint az, hogy sikerül-e időben megérteni a leendő ügyfelek visszajelzéseit és aszerint dinamikusan változtatni a termékfejlesztés irányát.

Nem minden induló vállalkozá start-up. Az induló vállalkozás és a start-up közötti különbség, hogy az utóbbi:

 •  Innovatív
 •  Nagy növekedési képességű
 •  Nemzetközi piacokat célozza meg (nemcsak a hazait)
 •  Nagy kockázatú

 Közösségi jelleg (A startup nem tekinthető egy elszigetelt szervezetnek, ugyanis állandó kapcsolatban áll az őt körülvevő világgal, sokkal közvetlenebb módon, mint egy induló vállalkozás esetében. Nem partnerekkel rendelkezik, hanem inkább kiterjedt közösségek

tagja.)

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) a 35 év alatti vállalkozókat tekinti fiatal vállalkozóknak.

Nem könnyelműség egy csekély jövedelmű, de biztos állás helyett egy vállalkozást indítani?

Minden vállalkozás magában rejti a bizonytalanság, az üzleti kockázat, a siker vagy a bukás lehetőségét. Mindazonáltal, ha valakinek van egy piacképes ötlete, amiben hisz, úgy érzi, hogy erre valós igény is van érdemes belevágni az ötlet megvalósításában. Ez egy hosszabb, több buktatót tartalmazó folyamat, amíg az ötlettől a prototípusig, majd a termékfejlesztés, tesztelés,stb. keresztül eljut valaki a piaci bevezetésig. Mindenesetre ezen az úton érdemes mentorokhoz fordulni, akik segítenek az üzlet beindításában, felpörgetésében, a vállalkozói ismeretek megszerzésében. A megfelelő mentorok és források megtalálására több csatorna és lehetőség van (FIVOSZ, CSVOE? Mentorlánc Alapítvány, NKFIH Mentor Klub, több vállalkozásfejlesztési és innováció-menedzsment komplex szolgáltatást (pályázatírás, projektgenerálás, projektmenedzsment, forrásbevonás, jogi képviselet, üzleti tanácsadás, szervezetfejlesztés, képzés, stb. )nyújtó tanácsadó cég – ezekből van néhány, stb.)

A kezdő vállalkozók honnan tudnak információt szerezni az aktuális igénybe vehető állami illetve eu-s támogatásokról, pályázatokról? Milyen konkrét weboldalakon, fórumokon lehet a pályázatokról tájékozódni?

Néhány hasznos weboldal:

A) Pályázatok

• www.s3magyarorszag.hu

• www.nkfih.gov.hu

• http://palyazat.gov.hu/vallalkozas

• http://www.mvzrt.hu/

• http://nkfia.kormany.hu/palyazatok

B) K+F tevékenység minősítésnek tudnivalói:

• http://www.sztnh.gov.hu/k_plusz_f/

C) K+F tevékenység módszertani útmutatója:

• http://www.sztnh.gov.hu/k_plusz_f/Vegleges_modszertani_utmutato_20131114.pdf

A GINOP ÉVES FEJLESZTÉSI KERETE 2014:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15038.pdf

EURÓPAI UNIÓS ALAPOK FELHASZNÁLÁSI RENDJE:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14151.pdf

 

Mi a teendője akkor, ha megvan a bombabiztos jó ötlet de nincs elegendő tőkéje a vállalkozás elindításához?

Első kezdő lépés: család, barátok, „balekok” – family, friends, fools (a klasszikus 3F) – ha még nem elég érett az ötlet, vagy kidolgozatlan a projekt nem nagyon lehet továbblépni ebből a körből! Ezt követően:

 •  Pályázatok
 •  Hitelek
 •  Befektetők (üzleti angyalok, magvető, kockázati tőke alapkezelők)
 •  Mentor, vállalkozásfejlesztési tanácsadó cég igénybevétele

Sok függ a projekt kidolgozottsági, előrehaladási fokától. Ennek függvényében kell végiggondolni a pályázat – hitel – befektetés lehetőségeit, mindegyiknek más-más a profilja, elvárása.