Pályázatok

Az Alapítvány által adható anyagi jellegű, támogatás

Az anyagi jellegű és egyéb segítség igénybevétele, pályázati úton keresztül történik. A pályázóknak be kell mutatnia üzleti tervüket, hitelt érdemlően kell bizonyítani, az igényelt segítség munkához való feltételen szükségességét. Indokolt esetben a kuratórium elfogadhat pályázói javaslatot, a megvásárolható eszköz vonatkozásában.

Az elszámolás elmaradása vagy más termék megvásárlása, azonnali kizárást von maga után. Az összeg visszafizetése érdekében az Egyesület polgári peres eljárást indít(hat). Az Alapítvány fenntartja azt a jogot, hogy a pályázaton nyert anyagi támogatás felhasználását ellenőrizze.

Az Alapítvány legalább negyedévente egy alkalommal bírálja el a beérkezett pályázatokat, és a rendelkezésre álló anyagi fedezet illetve egyéb lehetőség alapján dönt, az odaítéléséről.

Az Alapítványokhoz érkező anyagi juttatások, egy előre meghatározott belső kulcs alapján kerülnek felosztásra.

Az Alapítványhoz érkező szponzorációk felosztása (Adományozók)

-70 % anyagi támogatás a pályázók számára. képzés, oktatás belső költségfedezet

-15% alapítvány működését biztosító források

-15% tartalékalap képzés, melynek további felhasználásáról a Kuratórium dönt.

A pályázatok (zártkörű) kiírásáról a Társszervezetek,és a szerződéses kapcsolatot létesített Egyetemek,Főiskolák tagjai írásban, az adott Szervezet Kurátorán,illetve kapcsolattartóján keresztül értesülnek.

 

Az Alapítvány által nyújtott támogatások

Az anyagi támogatás pályázati igényléséhez, a személyi, és a vállalkozást igazoló adatokon kívül a következő mellékleteket kell benyújtani:

– a vállalkozás tevékenységének bemutatása

– üzleti terv

– a kért összeg, hitelt érdemlő indoka, és a felhasználás célja

A jóváhagyott támogatás, illetve a készpénz kifizetésétől számított 30 napon belül,az átutalt összeg, illetve a bérleti szerződés felhasználását, megkötését, igazoló számlákat,az Alapítvány részére meg kell küldeni.

Az Alapítvány jogosult, a megvásárolt termék, illetve szolgáltatás meglétét ellenőrizni.

Jogosulatlan felhasználás esetén a megítélt összeget visszafizetendő.

Amennyiben a visszafizetés elmarad, úgy az Alapítvány polgári peres úton érvényesíti jogos igényeit.

Az Alapítvány fenn tarja azt a jogot, hogy lehetőségei határán belül döntsön az odaítélt összeg nagyságáról, vagy elutasítsa a pályázatot.

Az Alapítvány által adható támogatás felső határa 150.000.-Ft/ év,egy pályázó számára.

A jóváhagyott támogatási összeg felhasználásáról 30 napon belül ÁFÁ-s számlával kell elszámolni.

 

Pályázható lehetőségek 

– heti, havi gazdasági szaklapok,közlönyök éves előfizetése

– szakkönyvek, kiadványok,(a támogatást igénylő, összeállítása alapján)

– magas részvételi költséggel járó szakmai konferenciákon, rendezvényeken

– államilag akkreditált nyelvi képzési költségei, bizonyítvánnyal igazolt tanulmány lezárása. A képzés lehetősége, a már meglévő alacsonyabb szintű nyelvvizsga magasabb szintre történő emelése esetén.

– Külföldi tanulmányutak részbeni anyagi fedezete. A képzés befejezése után a bizonyítvány bemutatandó.

– vagyoni értékű egyéb támogatás (pl. helyiség, könyvelési szolgáltatás,

– Indokolt esetben a kuratórium elfogadhat pályázói javaslatot, a megvásárolható eszköz vonatkozásában.

Az Alapítvány által szervezett képzések, tréningek a pályázó számára ingyenesek, de a jelentkezés elfogadása után, azok látogatása kötelező.

 

Az Alapítvány egyéb támogató tevékenysége.

A kezdő vállalkozók jelentős része, nincs kellően informálva azokról a gazdálkodást alakító szempontokról, melyek ismerete nélkül, kudarcra van ítélve az elképzelt gazdasági tevékenység.

Az Alapítvány, felhasználva a tevékenységét segítő gyakorlati szakemberek tudását, folyamatosan szervez különböző szakterületen, tréningeket, oktatást, work shop-ot. Azok a személyek vehetnek részt ezeken, a képzéseken, akiket „anyaszervezetük” javasol.

A részvétel, ezen személyek számára ingyenes.